Αντίθεση του Δήμου Πόρου για την δημιουργία βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο

Αντίθεση του Δήμου Πόρου για την δημιουργία βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                            Πειραιάς, 20/10/2020

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Αντίθεση του Δήμου Πόρου για την  δημιουργία βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο»

Κύριε Υπουργέ,

Θέτω υπόψη σας,  την υπ’ αριθμ. 121/2.10.2020 Απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα που αφορά στην αντίθεση του Δήμου Πόρου για την  δημιουργία βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο

Ο Βουλευτής,

Νικόλαος Μανωλάκος, Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Ν