”Για πρώτη φορά πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για τη θαλάσσια οικονομία” Απόσπασμα της ομιλίας μου στη Βουλή

”Για πρώτη φορά πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για τη θαλάσσια οικονομία” Απόσπασμα της ομιλίας μου στη Βουλή

Τα νησιά μας πρέπει να αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης. Το ν/σ του ΥΠΕΝ σκοπεύει στην αναβάθμιση της νησιωτικής πολιτικής