Nikos Manolakos

Επείγουσα ανάγκη παράτασης των προθεσμιών, για τη διαδικασία επιτάχυνσης της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων»

Ο Νόμος 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4745/2020, προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, προβλέπει οι εκκρεμείς αιτήσεις, που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και είχαν προσδιοριστεί μετά την 15η/06/2021, να επαναπροσδιοριστούν με επιμέλεια των αιτούντων ή των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εντός ορισμένων, αναλόγως με την ημερομηνία της αρχικής υποβολής των αιτήσεων, προθεσμιών, αρχομένων από 01/12/2020 και καταληγουσών έως την 31/05/2021. Για δε τις αιτήσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής τους, έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν μετ’ αναβολή μετά την 15/06/21, η προθεσμία επαναπροσδιορισμού τους λήγει την 30η/06/2021.

Η πρώτη προθεσμία επαναπροσδιορισμού, που τάσσει ο νέος νόμος, για την εκδίκαση των αιτήσεων, που είχαν υποβληθεί το πρώτον μέχρι την 31/12/2014, λήγει σε λίγες ημέρες, την 15η/01/2021 και όπως, ήδη διαφαίνεται από τις αντιδράσεις πολιτών και Πληρεξουσίων Δικηγόρων, η τήρησή της θεωρείται μάλλον  αδύνατη.

Εάν πράγματι παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, καθώς και οι επόμενες αντίστοιχες, οι συνέπειες για τους αιτούντες θα είναι βαρύτατες, καθόσον, με το νέο καθεστώς,  η αρχική τους αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη θεωρείται ως «μηδέποτε ασκηθείσα», ενώ  χάνουν και την προσωρινή δικαστική προστασία, που τους είχε χορηγηθεί με το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο.

Εξάλλου, μείζον ζήτημα αναμένεται να προκύψει και μετά τον επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων, καθόσον με το νέο άρθρο 4  Η § 1, οι Προτάσεις των διαδίκων και τα επικαλούμενα με αυτές σχετικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, άλλως, και πάλι, η αρχική αίτηση θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθείσα. `

Το στενό αυτό χρονικό περιθώριο, πέραν της επαχθούς συνέπειας της απώλειας της προστασίας του Νόμου Κατσέλη,  είναι πλέον ή βέβαιο, ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αθρόα προσέλευση στα Δικαστήρια, πολιτών και Δικηγόρων σε καιρό πανδημίας με ότι περαιτέρω κινδύνους συνεπάγεται για πολίτες, Δικηγόρους και δικαστικούς Υπαλλήλους

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

α. Εξετάζετε το ενδεχόμενο παράτασης των προθεσμιών, που τάσσει ο νόμος 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4745/2020, για επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, μέχρι την 30η/06/2021 ή όποτε άλλοτε κρίνετε σκόπιμο;

β. Εξετάζετε το ενδεχόμενο της παράτασης της προθεσμίας των 60 ημερών από την αίτηση επαναπροσδιορισμού για την κατάθεση Προτάσεων ή της μετάθεσής της σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Δικαστήρια;

Ο Ερωτών

Νικόλαος Μανωλάκος,

Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ.