Οι Θέσεις μου

1. Επιδιώκουμε την ισχυρή ανάπτυξη, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως βασική προϋπόθεση για την αυτοδύναμη Ελλάδα, στα πλαίσια, βέβαια, των παραδοσιακών συμμαχιών της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είναι σεβαστή από τους φίλους και τους συμμάχους της και υπολογίσιμη από τους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές της.

2. Είναι ανάγκη να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, σε υγιείς βάσεις, ώστε να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις και να αυξηθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων.

3. Εφόσον στηρίζεται με υγιείς τρόπους η επιχειρηματικότητα και συντρέχει η ροή επενδύσεων, είναι δυνατόν να μειωθεί η φορολογία και να δημιουργηθεί νέος πλούτος για όλους μας, ιδιαίτερα για τους νέους, τους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, αλλά και για τους χαμηλοσυνταξιούχους, που, και αυτοί, έχουν ανάγκη για καλύτερες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Είναι ηθικά απαραίτητο και κοινωνικά επιβεβλημένο να βοηθηθούν οι νέοι, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, με ομαλότητα και αξιοκρατία.

5. Όλες οι παραπάνω κατευθύνσεις ενσωματώνονται στις λειτουργίες ενός κράτους, το οποίο, πρωτίστως, απαιτείται να είναι αδιάφθορο, αποτελεσματικό και φιλικό απέναντι σε όλους τους πολίτες, και κυρίως σε αυτούς που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, κατά περίπτωση.

6.Σύμφωνα με τα παραπάνω, αφετηριοποιείται, με νέα δυναμική, η κοινωνική αλληλεγγύη, μια κοινωνία με κέντρο την ελπίδα και τον ανθρωπισμό. Αυτοί είναι οι βατήρες για μια σύγχρονη και πλουραλιστική δημοκρατία, που σέβεται τον εαυτό της και κάθε θεσμό της.

7.Η Δημοκρατία που έχει κέντρο τους πολίτες και τους θεσμούς της, αναπλαισιώνει και ανασυνθέτει την ελευθερία, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόοδο και την ελπίδα για όλους.

8. Όλες οι κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις ενός λαού προστατεύονται από ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αποτελεσματικά σώματα ασφαλείας. Όλα κινούνται εντός του πλαισίου των θεσμών, των νόμων, αλλά και του διεθνούς δικαίου.

9. Στηρίζουμε τα Εθνικά μας συμφέροντα, σε όλες τις πτυχές τους, στην βάση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών, πολυμερών και διμερών συνθηκών, χωρίς καμία έκπτωση, ακολουθώντας τις μεγάλες παρακαταθήκες των ιστορικών ηγετών της Νέας Δημοκρατίας.

Η εξουσία δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, για κανέναν. Είναι απλά ένα εργαλείο, ώστε να κατοχυρωθούν τα Εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του λαού μας, αλλά και ολόκληρου του Ελληνισμού.