Συνάντηση με τον Υφυπουργό Σκυλακάκη για το θέμα της Νομικής Βοήθειας

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Σκυλακάκη για το θέμα της Νομικής Βοήθειας

Στη συνάντησή μου, 21 Ιουλίου 2022 με τον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, με αφορμή το μείζον ζήτημα της Νομικής Βοήθειας, που αφορά μεγάλο αριθμό δικηγόρων, ο Υφυπουργός, δεσμεύθηκε ότι θα φροντίσει να ενισχυθεί το Τα.Χ.Δι.Κ. με τρεις υπαλλήλους, για να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η καταβολή των οφειλομένων.