Πρώτη Ομιλία στην Βουλή

Πρώτη ομιλία στη Βουλή για το διυπουργικό νομοσχέδιο με ιδιαίτερη αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο άσυλο. Προχωράμε μπροστά!