15.10.19 Αντικαπνιστικός νόμος, ΕΚΑΒ, Αριστεία.

Τα κύρια σημεία της ομιλίας μου στη Βουλή: ο αντικαπνιστικός νόμος, το δίκαιο επίδομα στους διασώστες του ΕΚΑΒ και η επαναφορά της αριστείας, ως επιβράβευση στους μαθητές.