20.9.19 Ν. Μανωλάκος στο «Εκτός Γραμμής»: Άλλο να αποφεύγεις «νέα Ίμια» επειδή είσαι παραχωρητικός και άλλο να κάνεις την Τουρκία να σε σέβεται.