5.2.20 «Ποτέ ξανά τραγωδίες σαν την Μάνδρα και το Μάτι. Κανένα περιθώριο για ολιγωρία, λάθη και παραλείψεις»

Επιβεβλημένη η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας. Αποσπάσματα από την ομιλία μου στην Ολομέλεια για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων, την ριζική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Μητρώο Καταγραφής ΜΚΟ και τους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης Ναρκωτικών.