Βιώσιμο Ασφαλιστικό με δίκαιη και γρήγορη απόδοση συντάξεων

Βιώσιμο Ασφαλιστικό με δίκαιη και γρήγορη απόδοση συντάξεων

Tο ασφαλιστικό αποτελεί παραδοσιακά ένα μείζον εθνικό θέμα, που αφορά άμεσα τον αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης όλων των Ελλήνων. Ορθές οι διορθωτικές παρεμβάσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αποσπάσματα από την ομιλία μου στην Ολομέλεια.